Prestige Svecana sala

Svecana sala

Velika sala Bazena Prestige

Velika sala Bazena Prestige

Proslava krštenja

Banket sala Bazena Prestige

Velika sala

Bazeni Prestige Paraćin